TRAČNA

LED svetila

LED tračna svetila delujejo na principu tračnega sistema v 2 linijski (enofazni) ali 4 linijski (trofazni) vezavi.
Uporaba je zelo vsestranska, tako v trgovinah, kjer osvetljujemo željene artikle ali sklop artiklov na trgovski polici, kakor na sejmih kjer osvetljujemo panoje, reklamne plakate ali artikle, skratka, kjer želimo preusmeriti pozornost na določeno mesto.

Katalog tračnih svetil